<<< wstecz

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH

BURMISTRZ MONIEK - ZBIGNIEW KARWOWSKI

ZAPRASZA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW DO UDZIAŁU

W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH

ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY MOŃKIKażdy z nas jako uczestnik konsultacji uczestniczy w budowaniu przyszłości naszej gminy!Zapraszamy do udziału w wydarzeniach:- warsztat konsultacyjny z użyciem mapZapewniamy wiele atrakcji, ciekawe formy spotkań z ekspertami i animatorami, w których każdy będzie mógł aktywnie uczestniczyć i wnieść swoje propozycje.Chcemy zebrać pomysły, opinie i uwagi mające na celu wprowadzenie ładu do analizowanej przestrzeni.

Chcemy wspólnie wypracować najlepsze rozwiązanie i zaprojektować przestrzeń z uwzględnieniem walorów przyrodniczych terenów


Zachęcamy do korzystania z narzędzi umieszczanych na stronie internetowej www.um-monki.pl/gindex.php

które pozwolą zapoznać się z materiałami, złożyć wniosek, uwagi oraz wyrazić opinie.


Informujemy również, iż w ramach konsultacji społecznych jest możliwość składania uwag i wniosków dot. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki w Punkcie Konsultacyjnym, który mieści się w tut. Urzędzie, I piętro, pokój 112
Organizujemy przewozy osób niepełnosprawnych na konsultacje realizowane w ramach programu

(po wcześniejszej informacji pod numer tel. 85 716 25 87)
avatar


Gmina Mońki

ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, tel/fax (85) 716 25 87

e-mail: sekretariat@um-monki.pl

Opublikowano:2018-09-28 09:24:46