<<< wstecz

XX sesja Rady Miejskiej w Mońkach

18 kwietnia 2008 r., w sali widowiskowej Monieckiego Ośrodka Kultury, odbyła się XX sesja Rady Miejskiej w Mońkach.
Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej, radni wysłuchali informacji z pracy Burmistrza Moniek w okresie między sesjami.
Następnie rada podjęła uchwały w sprawie: zawarcia porozumienia samorządowego pomiędzy Gminą Mońki a: Gminą Knyszyn, Gminą Goniądz, Gminą Lipsk oraz Gminą Bargłów Kościelny; przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki; likwidacji Szkoły Podstawowej w Masiach z/s w Dzieżkach; ustalenia zasad i wysokości opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mońki; wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Nr XIX/93/08 z dnia 19 marca 2008r.
Po przedstawieniu przez Skarbnik Gminy Ewę Stolarczuk sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok, radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Moniek.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku, zamknięto obrady XX sesji Rady Miejskiej.


XX Sesja Rady Miejskiej w Mońkach
XX Sesja Rady Miejskiej w Mońkach
XX Sesja Rady Miejskiej w Mońkach
XX Sesja Rady Miejskiej w Mońkach
XX Sesja Rady Miejskiej w Mońkach
XX Sesja Rady Miejskiej w Mońkach
XX Sesja Rady Miejskiej w Mońkach
XX Sesja Rady Miejskiej w Mońkach
XX Sesja Rady Miejskiej w Mońkach
XX Sesja Rady Miejskiej w Mońkach
XX Sesja Rady Miejskiej w Mońkach
XX Sesja Rady Miejskiej w Mońkach
XX Sesja Rady Miejskiej w Mońkach
XX Sesja Rady Miejskiej w Mońkach
XX Sesja Rady Miejskiej w Mońkach


Opublikowano:2008-04-20 23:10:25