<<< wstecz

Abp Sławoj Leszek Głódź nowym Metropolitą Gdańskim

26 kwietnia 2008 r. o godzinie 12.00 arcybiskup Sławoj Leszek Głódź poprzez ingres do Archikatedry Oliwskiej objął urząd Metropolity Gdańskiego.
Na zaproszenie Księdza Arcybiskupa w uroczystościach wziął udział Burmistrz Moniek, który do Gdańska udał się z ks. Dziekanem Tadeuszem Horoszem, Ireną Berner - radną Sejmiku Województwa Podlaskiego i Alicją Halicką-Pochodowicz - radną Powiatu Monieckiego, dyrektor SP Nr 1 im. Jana Pawła II w Mońkach.
Burmistrz Moniek przekazał nowemu Metropolicie Gdańskiemu życzenia od mieszkańców Moniek i Ziemi Monieckiej:

W imieniu mieszkańców Ziemi Monieckiej
- której jest Ekscelencja Synem
i Honorowym Obywatelem,
gratuluję przyjęcia zaszczytnej funkcji
Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego.
Życzę Błogosławieństwa Bożego
w pasterskim dziele,
kształtującym oblicze królewskiego miasta
i całej archidiecezji gdańskiej.
Niech niezłomność hasła Jego Ekscelencji,
Milito pro Christo,
będzie dla nas wszystkich drogowskazem
oraz pozwoli odnaleźć sens prawdziwej wiary.
Niech wspomaga Ekscelencję
Święty Wojciech, którego męczeńska śmierć
jest fundamentem wiary Pomorza.
Życzę obfitych łask i owocnej pracy
dla dobra archidiecezji.


Archikatedra Oliwska - 26 kwietnia 2007
Archikatedra Oliwska - 26 kwietnia 2007
Archikatedra Oliwska - 26 kwietnia 2007
Archikatedra Oliwska - 26 kwietnia 2007
Archikatedra Oliwska - 26 kwietnia 2007
Archikatedra Oliwska - 26 kwietnia 2007
Archikatedra Oliwska - 26 kwietnia 2007


Opublikowano:2008-04-27 21:48:54