<<< wstecz

I N F O R M A C J A

Burmistrz Moniek działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a, zostały wywieszone w dniu sierpnia 2019 r., na okres 21 dni do publicznej wiadomości, wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej:
- położonej w obrębie wsi Kropiwnica oznaczonej jako działka Nr 93/1,
- położonej w obrębie wsi Przytulanka oznaczonej jako działka Nr 1045,
- położonej w Mońkach przy ul. Leśnej 3 - część pomieszczeń w budynku.
Mońki, 2019-08-02
Opublikowano:2019-08-05 20:51:04