<<< wstecz

39. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

W piątkowe południe, 30 sierpnia odbyły się uroczystości związane z 39. rocznicą podpisania Porozumień Sierpniowych. Na zaproszenie Burmistrza Moniek oraz Oddziału Terenowego Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” w Mońkach, tradycyjnie przy pomniku na ul. Ełckiej stawiły się delegacje monieckich komisji zakładowych, wicewojewoda podlaski, przedstawiciele powiatowego i gminnego samorządu, policji, straży pożarnej, nadleśnictwa oraz jednostek samorządowych.


Zgromadzonych przywitał burmistrz Zbigniew Karwowski, po czym wspólnie odśpiewano Hymn Państwowy. Burmistrz Karwowski odczytał list skierowany specjalnie na tę okoliczność przez Przewodniczącego Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” – Józefa Mozolewskiego. Następnie głos zabrali: Jan Zabielski – wicewojewoda podlaski oraz starosta moniecki Błażej Buńkowski. Na zakończenie obecne na uroczystości delegacje złożyły kwiaty.


Opublikowano:2019-08-31 20:17:23