<<< wstecz

Szerokopasmowy Internet w Mońkach


W Urzędzie Miejskim w Mońkach odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin: Bargłów Kościelny, Goniądz, Knyszyn, Lipsk i Mońki – w sprawie realizacji projektu rozbudowy regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego – umożliwiającej mieszkańcom tych gmin szerokopasmowy dostęp do Internetu..
Projekt porozumienia, który zostanie przedstawiony radom wszystkich gmin - zakłada wspólne wystąpienie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o rezerwację kanałów radiowych do budowy sieci samorządowych, ustalenie zasad współpracy w zakresie działań formalnych oraz warunków technicznych dotyczących budowy sieci samorządowych i realizacji przez miasto Mońki projektu "Moniecka sieć szerokopasmowa".


Spotkanie w sprawie monieckiej sieci szerokopasmowej
Spotkanie w sprawie monieckiej sieci szerokopasmowej
Spotkanie w sprawie monieckiej sieci szerokopasmowej


Opublikowano:2008-03-27 22:41:40