Andrzej Zdanowicz - Zastępca Burmistrza Moniek

Andrzej Zdanowicz - Zastępca Burmistrza Moniek

56 lat, żonaty, dwoje dzieci Absolwent wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Białostockiej specjalność Ochrona Środowiska
Studia podyplomowe:

Od 1981 do 1985 - kierownik Zakładu Instalatorstwa Sanitarnego „GS SCH” w Krypnie,
1985 - 1998 - działalność gospodarcza
1998 - 2006 - Wójt Gminy Krypno
2007 - 2010 - pracownik Urzędu Miejskiego w Mońkach - starszy specjalista ds. pozyskiwania funduszy UE
Od 2008 - członek Rady Nadzorczej PEC w Mońkach oraz Rady Nadzorczej Spółki BIOM w Dolistowie Starym - przedstawiciel Gminy Mońki

Od 1 stycznia 2011 r. - Zastępca Burmistrza Moniek.