Gospodarka Odpadami Komunalnymi | Rejestr działalności regulowanej | Wnioski |
Uchwały | Ochrona zwierząt | Harmonogram odbioru odpadów| druki deklaracji | ARCHIWUM

Gospodarka Odpadami Komunalnymi


1. INFORMACJA DOTYCZĄCA FIRMY ODBIERAJĄCEJ ODPADY NA TERENIE GMINY MOŃKIdocpdf

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE PSZOKdocdocx

3. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGOdocdocx

4. MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MOŃKIdocdocx

5. POZIOMY RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA ODPADÓW KOMUNALNYCH UZYSKANE PRZEZ GMINĘ MOŃKIdocdocx


O nas
Wykaz firm posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych

UWAGA!!! WAŻNE INFORMACJE

doc doc

Pliki do pobrania:

Powyższa treść w wersji pdf
doc
doc
ASF

ZMIANY W SPOSOBIE ODBIORU ODPADÓW OD DNIA 1 LIPCA 2016 ROKU

więcej
avatar

Informacja dotycząca przeterminowanych leków

INFORMACJE DOTYCZĄCE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MOŃKI więcej

Jak segregować odpady?

docdoc
Pliki do pobrania:
 1. docPODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD FUNKCJONOWANIA ZNOWELIZOWANEJ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE.pptx
 2. doc Rewolucja śmieciowa.docx
 3. doc SCHEMAT - NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI.docx
 4. docZASADY SEGREGACJI ODPADÓW.pptx

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Pliki do pobrania:
 1. doc informacje o wpisie do rejestru działalności regulowanej
 2. doc Oświadczenie
 3. doc wniosek o wpis do rejestru
 4. doc wniosek o zmiane wpisu
 5. doc REJESTR DZIAŁANOŚCI REGULOWANEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU MIASTA I GMINY MOŃKI

WnioskiOchrona zwierzątZapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt bezdomnych i rannych zwłaszcza podczas zdarzeń drogowych, losowych oraz odebranych w wyniku działań uprawnionych służb i instytucji z ternu miasta i gminy Mońki realizowane w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mońki na rok 2019” realizuje:
Gabinet Weterynaryjny „EMWET"
Monika Chojnowska
ul. Białostocka 4/6, 19-100 Mońki


grafika
Odławianie, umieszczanie i przetrzymywanie bezdomnych i pozostawionych bez opieki psów z terenu Gminy Mońki, zlecone wyłącznie przez Urząd Miejski w Mońkach oraz Komendę Powiatową Policji w Mońkach realizuje:
Schronisko GREEN-HOUSE
Mateusz Oblacewicz
Krzeczkowo 63
19-100 Mońki

doc
doc Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
doc SPRZĄTNIJ PO SWOIM PSIE!!!


UCHWAŁA NR VI/57/19 RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mońki na rok 2019
doc więcej ...

UCHWAŁYNowe druki deklaracji obowiązujące od 14 lipca 2015r.

 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych NZ docdocx
 2. Załącznik Nr 1 do deklaracji NZ doc
 3. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych NN doc docx
 4. Załącznik Nr 2 do deklaracji NNdocdoc
 5. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości mieszanych NM docdocx
 6. Załącznik Nr 3 do deklaracji NMdocdoc
 7. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych NRW docdocx
 8. Załącznik Nr 4 do deklaracji NRWdocdoc

Gospodarka Odpadami Komunalnymi | Rejestr działalności regulowanej | Wnioski |
Uchwały | Ochrona zwierząt | Harmonogram odbioru odpadów| druki deklaracji | ARCHIWUM