Radni Rady Miejskiej w Mońkach:

Barbara Iwona Iwanicka – Przewodnicząca

Halina Skibicka – Zastępca Przewodniczącego

Alojzy Jankowski - Zastępca Przewodniczącego

Agata Bogdańska

Paweł Dąbrowski

Marek Iwanicki

Marek Kamiński

Tomasz Kuczyński

Władysław Marek Moniuszko

Barbara Sajkowska

Krzysztof Sienkiewicz

Paweł Szypcio

Edward Tekień

Marianna Wojtkielewicz
Składy komisji:


Komisja Rewizyjna:

Edward Tekień – Przewodniczący,

Paweł Dąbrowski,

Marek Iwanicki,

Barbara Sajkowska,

Władysław Marek Moniuszko.

Komisja do spraw Planowania, Budżetu i Finansów:

Barbara Sajkowska – Przewodnicząca,

Barbara Iwona Iwanicka,

Halina Skibicka,

Tomasz Kuczyński,

Paweł Szypcio.


Komisja ds. Rodziny, Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej:

Paweł Dąbrowski – Przewodniczący,

Marianna Wojtkielewicz,

Barbara Iwona Iwanicka,

Halina Skibicka,

Tomasz Kuczyński.


Komisja ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego:

Krzysztof Sienkiewicz – Przewodniczący,

Alojzy Jankowski,

Władysław Marek Moniuszko,

Marek Kamiński.


Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Sportu:

Agata Bogdańska – Przewodnicząca,

Marek Kamiński,

Paweł Szypcio,

Alojzy Jankowski.

Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji:

Marek Iwanicki – Przewodniczący,

Edward Tekień,

Krzysztof Sienkiewicz,

Agata Bogdańska,

Marianna Wojtkielewicz.

Akyualizacja: 27.11.2018r.