Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mońkach

została powołana Zarządzeniem Nr 68/11 Burmistrza Moniek z dnia 22 sierpnia 2011r., jej skład został zmieniony Zarządzeniem Nr 353/14 Burmistrza Moniek.

W skład GKRPA wchodzą:

Przewodniczący:
Alicja Halicka - Pochodowicz - Dyrektor SP Nr 1 w Mońkach

Pełnomocnik - Konsultant
Jolanta Molska - Inspektor w UM w Mońkach

Członkowie:
1. Alina Czarniecka - Kurator Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku
2. Agnieszka Wykowska - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach
3. Grzegorz Sienkiewicz- Kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP w Mońkach

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych inicjuje działania w zakresie:
W/w zadania realizowane są w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii uchwalanego co roku przez Radę Miejską w Mońkach.

PUNKT KONSULTACYJNY GKRPA w MOŃKACH
ul. Wyzwolenia 12, 19-100 Mońki
Czynny jest:
Poniedziałek - Piątek 730 - 1500

Niedziela od 1530 - mityngi grupy AA „WADIR” w Mońkach (każda pierwsza niedziela miesiąca - mityng otwarty); środa od 18.00- mityng grupy AA "WADIR"

Zakres świadczonej pomocy:
- motywowanie do podjęcia leczenia osób uzależnionych - motywowanie do podjęcia terapii osób współuzależnionych - motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie do zmiany szkodliwego wzorca picia - udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (grupa wsparcia przy punkcie) - rozpoznanie zjawiska przemocy domowej - udzielanie wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy - inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej - udzielanie informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które mogą włączyć się w pomoc dla rodziny. Pracownik w Punkcie Konsultacyjnym
- Jolanta Molska pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych (specjalista psychoterapii uzależnień, pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie) tel.: 728 281 059

Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych na sierpień – miesiąc abstynencji 2018

W naszym codziennym życiu, ale także w  ojczystej tradycji i kulturze, chleb zajmuje szczególne miejsce. Każdego dnia prosimy Boga Ojca: „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Wyznajemy słowami ludowej mądrości, że „chleb to w domu włodarz, w pracy przyjaciel, w drodze towarzysz”. Taki jest nasz codzienny, ziemski chleb. W taki sposób go postrzegamy, szanujemy i kochamy.

więcej

Aktualizacja: 16:05 06.08.2017r.