Druki do pobrania

Referat Finansowy i Rozwoju Gospodarczego


doc DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
doc DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
doc DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
doc D-1/A – DANE O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH (ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI: DN-1)
doc D-1/B – WYKAZ WSPÓŁWŁAŚCICIELI, WSPÓŁUŻYTKOWNIKÓW, WSPÓŁPOSIADACZY (ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY)
doc D-1/C – DANE O NIERUCHOMOŚCIACH (ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK: ROLNY (DR-1), LEŚNY (DL-1))
doc IN-1/A – INFORMACJA O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH, WSPÓŁUŻYTKOWNIKACH, WSPÓŁPOSIADACZACH
doc INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO
doc PODANIE O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA
pdf Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Uaktualniono 09.01.2019r.


Referat Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

pdf wniosek o przekształcenie prawa użytkowania
pdf wniosek o zamianę-przydział mieszkania komunalnego
pdf wniosek o nadanie numeru porządkowego

Uaktualniono 29.01.2018r.

Referat Gospodarki i Inwestycji

docZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA
doc Oświadczenie o wycięciu i odsadzeniu drzew [Aktualizacja 07.07.2014r.]
pdf informacja o wyrobach zawierających azbest
pdf wniosek o wydanie wypisu i wyrysu[Aktualizacja 09.08.2016r.]
pdf wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki[Aktualizacja 09.08.2016r.]
pdf wniosek o zajęcie pasa drogowego
pdf o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów [Aktualizacja 27.09.2017r.]
jpg wniosek o wydanie decyzji środowiskowej [Aktualizacja 25.04.2017r.]

Referat Spraw Obywatelskich


pdf WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY LUB WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY
pdf OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WŁADZY RODZICIELSKIEJ
pdf INFORMACJA O OSOBACH, KTÓRE BĘDĄ MOGŁY WYŚWIETLAĆ KARTĘ ELEKTRONICZNĄ NA SWOICH URZĄDZENIACH MOBILNYCH
pdf OŚWIADCZENIE O POZOSTAWIENIU W DOTYCHCZASOWEJ RODZINIE ZASTĘPCZEJ LUB DOTYCHCZASOWYM RODZINNYM DOMU DZIECKA
pdf OŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE UKOŃCZENIA NAUKI W SZKOLE LUB SZKOLE WYŻSZEJ
pdf wniosek do USC o wydanie odpisu[Aktualizacja 04.06.2019r.]
pdf wniosek o wydanie dowodu osobistego[Aktualizacja 28.04.2019r.]
pdf wniosek o wymeldowanie

Referat Organizacyjny

doc Ankieta do jednostek organizacyjnych Gminy Mońki
pdf wniosek o udostępnienie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Mońkach
pdf wniosek o odpis z rejestru instytucji kultury
pdf wniosek o przyznanie dofinansowanie zakupu podręczników/materiałów edukacyjnych
pdf wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłkiu szkolnego
pdf wniosek o udostępnienie informacji publicznej
pdf wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników
pdf wniosek o przyznanie wyróżnienia/nagrody za osiągnięcia sportowe
pdf wniosek o przyznanie stypendium Burmistrza Moniek

Przedsiębiorcy

pdfWpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działaloności Gospodarczej
pdfPoświadczenie danych ze zbioru ewidencji działaności gospodarczej (dotyczy osób, które zakończyły prowadzenie działaności gospodarczej przed dniem 1 lipca 2011r.)
pdfWydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
pdfWydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży / w miejscu sprzedaży
pdfWydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte oragznizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta,w oparciu o zawartą z nim umowę
pdfWydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzwonych zapasów napojów alkoholowych
Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
pdfZmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
pdfWtórnik licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowegow w zakresie przewozu osób taksowką
pdfZawieszenie wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
pdfZaprzestanie wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
pdfEwidencja innych obiektów hotelarskich


Do prawidłowego otworzenia plików potrzebny jest Adobe Reader możesz go pobrać z tej strony.

Aktualizacja: 19:22 09.01.2017r.