Strona z listą przetargów | Pokaż dokumenty związane z przetargiem
strona 1 strona 2 strona 3 strona 4 strona 5 strona 6 strona 7 strona 8 strona 9 strona 10 strona 11 strona 12 strona 13 strona 14 strona 15

Lista dokumentów związanych z ogłoszeniem:

 1. Ogłoszenie (ten dokument)
 2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 3. Modyfikacja SIWZ
 4. Odpowiedzi na pytania wykonawcy
 5. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Załączniki

 1. Ogłoszenie w wersji pdf [plik pdf]
 2. SIWZ [plik pdf]
 3. Załącznik do SIWZ (1-4) [plik docx]
 4. Projekt budowlany [plik zip]
 5. Projekt wykonawczy [plik zip]
 6. Przedmiar robót [plik zip]
 7. Stała organizacja ruchu [plik zip]
 8. STWiOR [plik zip]
 9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w wersji pdf [plik pdf]
 10. Modyfikacja SIWZ w wersji pdf [plik pdf]
 11. Czasowa organizacja ruchu [plik zip]
 12. Odpowiedzi na pytania wykonawcy w wersji pdf [plik pdf]
 13. Rys. 13- Zbrojenie ścianki przepustu [plik pdf]
 14. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w wersji pdf [plik pdf]