Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Chroń swoje dzieci przed przemocą!

Reaguj na przemoc!Gmina Mońki uczestniczy w kampanii profilaktycznej, która mówi o najmłodszych świadkach przemocy. W placówkach oświatowych i pracujących na rzecz rodziny pojawią się ulotki i plakaty edukacyjne. „Obserwowanie scen przemocy z udziałem rodziców pozostawia bolesny ślad w psychice dziecka. Ono cierpi razem z Tobą!”

Możesz naprawić krzywdę wyrządzonym Twoim dzieciom – zapewnić im bezpieczeństwo, otoczyć je troską i miłością. Tylko wówczas dasz im szansę na prawidłowy rozwój i odbudowanie poczucia własnej wartości.

Zgłoś się do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. O szczegóły zapytaj w Urzędzie Miejskim w Mońkach, ul. Słowackiego 5a. Reagowanie na przemoc jest kluczowe, by zapewnić młodemu pokoleniu odpowiednie warunki do rozwoju.Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Jolanta Molska


Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został powołany Zarządzeniem Nr 17/11 Burmistrza Moniek z dnia 9 lutego 2011r. ze zm. z dnia 13 maja 2011r. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie Ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz nowelizacji tej ustawy z dnia 10.06.2010r.

Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

  1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
  2. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
  3. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
  4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
  5. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
doc

Zespół funkcjonuje przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mońkach, z siedzibą w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Wyzwolenia 12, Tel. 85 716 57 87

Osoba do kontaktu: Jolanta Molska - członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.


ZGŁOSZENIE PRZEMOCY W RODZINIE

Pobierz plik w formacie: docx docx       doc doc       pdf pdf       odt odt

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mońki Na Lata 2011 – 2018: pdf pdf

Aktualizacja: 16:12 18.02.2013r.