«     AKTUALNOŚCI     »

Apel do rolników

avatar

Opublikowano:2019-07-22 17:23:46

OGŁOSZENIE

avatar

Opublikowano:2019-07-22 17:22:08

OGŁOSZENIE

avatar XI EDYCJA KONKURSU
NA PRACE DOTYCZĄCE POLSKIEGO ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH
„POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ”

Opublikowano:2019-07-22 17:14:44

Program Stypendiów Pomostowych 2019/2020

avatar

Opublikowano:2019-07-22 17:03:55

OGŁOSZENIE

avatar Burmistrz Moniek ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę pod uprawy rolne, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Mońkach przy ul. Kościelnej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 376/1 o pow. 8214 m2, stanowiącej własność Gminy Mońki, mającej założoną księgę wieczystą Nr: KW BI1B/00039373/5.

Opublikowano:2019-07-20 10:21:14

ZAPROSZENIE

avatar

Opublikowano:2019-07-16 17:19:02

Mapa strony

Inwestycje

Polecamy